• info@aksudanismanlik.com
  • +90 850 346 11 06

ISO 45001 Bilgilendirme Eğitimi

Anasayfa > Eğitimlerimiz > ISO 45001 Bilgilendirme Eğitimi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim İçeriği;

• ISO 45001:2018 genel bilgiler
• OHSAS 18001 ile benzerlikler ve farklılıklar
• Organizasyon içeriği
• İlgili taraflar ve beklentileri
• Liderlik ve bağlılık
• Organizasyon, görevler ve roller
• Planlama
• Riskler ve fırsatlar
• Yasal ve diğer şartlar
• Amaçlar ve amaçlara ulaşma yolları
• Kaynaklar, yeterlilik
• Bilgi ve iletişim
• İştirak, danışma ve temsil
• Dokümante edilmiş bilgi
• Operasyonel planlama ve kontrol
• Değişim yönetimi
• Alt işverenler
• Tedarikçiler
• Yükleniciler
• Acil durum hazırlık ve müdahale
• Performans değerlendirmesi
• İzleme, ölçme, analiz değerlendirme
• Uygunluğun değerlendirilmesi
• İç tetkik
• Yönetimin gözden geçirmesi
• Kaza, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
• Sürekli gelişim

Katılımcı Profili: ISO 45001:2018 kurmak isteyen veya OHSAS 18001 İSG yönetimi sistemlerini değiştirerek, ISO 45001:2018'e geçiş yapmak isteyen tüm kuruluşların sistemden sorumlu olan veya olabilecek kadrosu. İş güvenliği uzmanları, İş yeri hekimleri, İSG yüksek okulu yeni mezunları.

Eğitim Süresi: 8 Saat