• info@aksudanismanlik.com
  • +90 850 346 11 06

ISO 50001:2018

Anasayfa > Hizmetlerimiz > ISO 50001:2018

ISO 5001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

Yıllardır Avrupa’da, enerji yönetimi amaçlı kullanılan birçok ulusal standart kullanımdaydı. Bunlar Hükümetler tarafından, kendi enerji etkinlik geliştirme politikaları kapsamında tanımlanmış ve gönüllülük esasına dayanmaktaydılar. Birçok şirket, enerji yönetimlerini hali hazırda yayımlanmış ISO 14001 gibi yönetim sistemlerine adapte ettiler.

ISO 50001 her çeşit ve boyutta kuruluşa ve endüstriye uygulanabilir Enerji Yönetim Sisteminin amacı, organizasyonlara, enerji etkinliği, kullanımı ve tüketimini kapsayacak şekilde, enerji performanslarını geliştirmek için gerekli sistemlerini ve proseslerini kurma olanağı vermektir. Bu sistemlerin geliştirilmesi, sistematik enerji yönetimi ile birlikte sera gazı emisyonlarının ve diğer ilişkili çevresel etkilerin ve enerji maliyetinin düşmesine kılavuzluk edecektir.

Bu tip bir sistemin olması kuruluşa bu faydaları sağlayacaktır.

  • Enerji etkinliğine ilişkin taahhütlerini gösterebilmesi;
  • Enerji kullanma performansını sistematik bir yolla geliştirmesi;
  • Bir enerji yönetim sistemi kurması;
  • Enerji yönetiminin taahhüt edilen politikaya uygunluğundan emin olunması;
  • Enerji harcamalarında indirim sağlanması.
  • Hissedar ve diğer taraflara organizasyonun enerji kullanımı iyileştirme taahhütlerinin gösterilebilmesi;
  • Akredite bir üçüncü taraftan enerji yönetim sistem sertifikasyonunun yapılmasına olanak sağlaması;

VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.
Yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için Enerji Bakanlığı’na başvuruda bulunabilirler.

Projesinde belirlenmiş yatırım bedeli en fazla 1.000.000 TL olan (Verimlilik Arttırıcı Proje) VAP’lar, en fazla % 30 oranında ve en fazla 300.000 TL hibe olarak desteklenir.
VAP projesi hazırlamak için ISO 50001 belgesi sahibi olmak yönetmelik gereği zorunludur.